Schoolreglement/info

SCHOOLREGLEMENT

schoolreglement – schoolbrochure 2023-2024

 

KINDREGLEMENT

kindreglement

STRUCTUUR

De school is volledig gemengd.

SCHOOLBESTUUR

Vzw Ons Hundelgem
Hundelgemsebaan 96
9630 Zwalm
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

SCHOLENGEMEENSCHAP

Onze school maakt deel uit van de Scholengemeenschap Brakel – Horebeke – Lierde – Zwalm.

SCHOOLUREN

07.00u : Opvang
08.40u : Aanvang van de lessen
10.20u : Speeltijd
10.35u : Aanvang van de lessen
12.15u : Einde van de lessen ( OOK OP WOENSDAG om 12.15 uur)
Middagpauze
13.35u : Aanvang van de lessen
15.15u : Speeltijd
15.30u : Einde van de lessen ( OOK OP VRIJDAG om 15.30u)

OPVANG

VOORSCHOOLS :
ELKE OCHTEND vanaf 7 uur (betalend tot 8 uur)
NASCHOOLS :
MAANDAG – DINSDAG – DONDERDAG  : tot 18 uur
VRIJDAG tot 17.30 uur
WOENSDAG : tot 13 uur

LEERLINGENVERVOER

De leerlingen kunnen gebruik maken van onze schoolbus.