Personeel

DIRECTEUR EN ONDERWIJZEND PERSONEEL :

Directeur :

Christa De Sutter

Liesbet Marckx

KLEUTERONDERWIJS

Tanja De Clercq

Mieke Ghyselynck

Veronique Vermassen

LAGER ONDERWIJS

1ste graad :

Liesbet Marckx

Emilie Cousserier

 

2e graad :

Ine De Tollenaere

Patricia Van Caenegem

 

3e graad :

Laura Polfliet

An Bovijn

 

Lerares bewegingsopvoeding kleuter- en lagere afdeling :

Elga Verheyen

Kinderverzorgster :

Kim Nelissen

Zorgcoördinator :

Patricia Van Caenegem

 

ICT & Administratie :

Tanja De Clercq (ICT)

Ingrid Taildeman (administratief bediende)

 

Onderhoudspersoneel :

Mia Vanden Broecke

 

Voor- en naschoolse opvang , middagtoezicht, bus :
Carine,Jacqueline,Stefanie,Isabelle, Eric