Personeel

DIRECTEUR EN ONDERWIJZEND PERSONEEL :

Directeur :
Christa De Sutter
Liesbet Marckx

KLEUTERONDERWIJS

Tanja De Clercq
Mieke Ghyselinck
Veronique Vermassen
Stephanie Broodcorens

LAGER ONDERWIJS

1ste graad :
Liesbet Marckx
Emilie Cousserier

2e graad :
Ine De Tollenaere
Patricia Van Caenegem

3e graad :
Sanne Vanderhaeghen
Inge De Wolf

Lerares bewegingsopvoeding kleuter- en lagere afdeling :
Elga Verheyen

Kinderverzorgster :
Kim Nelissen

Zorgcoördinator :
Patricia Van Caenegem

ICT :
Tanja De Clercq

Administratief bediende:
Ingrid Taildeman

Onderhoudspersoneel :
Stefanie Brain

Voor- en naschoolse opvang , middagtoezicht, bus :
Carine,oma Jacqueline,Stefanie,Isabelle, Eric