Overzicht klassen

KLEUTERKLASSEN

Peuter- en eerste kleuterklas

In de peuter- en eerste kleuterklas wordt heel wat aandacht besteed aan het welbevinden van je kleuter. Een nieuwe wereld gaat open ! Peuters en kleuters gaan op ontdekkingstocht. De nadruk ligt hier vooral op het spelend ontdekken. De verscheidene hoeken die in de kleuterklas aanwezig zijn, zorgen ervoor dat je kleuter al spelend ontwikkelt. Tijdens het kleuterturnen krijgt je kleuter hele leuke bewegingsoefeningen.

Tweede kleuterklas

Knippen, plakken, scheuren, mooie plaatjes kleuren. Even in de poppenhoek, lezen in een boek of kies je de computerhoek ? Samen lekker spelen zeker niet vervelen. Het is ontzettend fijn een kleutertje te zijn !

Derde kleuterklas

Werken vinden wij al heel erg fijn ! In onze klas is heel veel spel- leer- en ontwikkelingsmateriaal aanwezig. In de verschillende hoeken krijgen wij kansen tot spelend leren. Om de veertien dagen gaan wij zwemmen. Watergewenning gebeurt aan de hand van leuke spelletjes. Wij trekken ook regelmatig op uitstap : in de omgeving van de school of al wat verder ! En Kwebbel, onze klaspop, is er heel graag bij !

LAGERE SCHOOL

Eerste leerjaar

Een grote en belangrijke stap in de levensfase van je kind. Leren lezen ! Dat wordt fijn ! Op een speelse manier leren de kinderen de basiswoorden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,… de getallen tot 20 op een rij. Optelen en aftrekken, wegen en meten en zoveel meer. Dat alles gebeurt in de rekenles. Maar niet alleen lezen en rekenen zijn belangrijk. In de lesjes wereldoriëntatie leren de kinderen heel wat over mens en omgeving. Ook knutselen, zingen, beweging,… komen wekelijks aan bod.

Tweede leerjaar

In het tweede leerjaar leren we optellen en aftrekken tot 100. Ook de maal- en deeltafels worden flink geoefend. De leestechniek wordt verder ingeoefend en er wordt wat meer nadruk gelegd op begrijpend lezen. Tijdens de taalles ook veel kansen tot expressie. In de lesjes wereldoriëntatie leren we nog veel meer over de natuur, de ruimte, de mens en medemens,… We nemen regelmatig deel aan sportactiviteiten van SVS. Ook cultuur- of sportklassen staan op ons programma.

Derde leerjaar

Cijferen, wegen en meten, optellen en aftrekken tot 1000, tafels verder oefenen, breuken,… en nog veel meer komen aan bod in onze rekenlesjes. In de taalles leren we nog beter schrijven zonder fouten, oefenen we om nog vlotter te lezen. Tijdens de W.O.-lessen komen nog veel meer te weten over ons land! We gaan een kijkje nemen buiten onze provinciegrenzen.

Vierde leerjaar

Voor wiskunde en taal is dit leerjaar vooral een uitbreiding van de leerstof van het derde leerjaar. We maken wel kennis met de oppervlaktematen en leren vooral goed rekenen met kommagetallen. In de lesjes wero maken we kennis met onze buurlanden. Onze leerstofpakketjes worden wat groter zodat we al eens wat meer huiswerk hebben.

Vijfde leerjaar & Zesde leerjaar

De leerstof voor wiskunde en taal wordt wat uitgebreider. Ook maken we kennis met de Franse taal. Dagelijks enkele minuten Frans en tegen het einde van het schooljaar spreken we al een deftig mondje Frans. Mens en natuur, ruimte, medemens, techniek, … we leren heel wat over de wereld. We krijgen ook veel meer kansen tot zelfstandig werken want geleidelijk aan bereiden wij ons voor op de middelbare school.

Het zesde leerjaar is vooral een voortzetting van het vijfde leerjaar. De oefeningen voor wiskunde en taal worden wat moeilijker en ingewikkelder. Maar door veel te oefenen lukt alles beter. In het zesde leerjaar krijgen wij heel wat taken. Wij willen ons volop voorbereiden op de stap naar het middelbaar.